Název:

Dětský domov a
Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,

příspěvková organizace

Adresa a sídlo:

č. p. 417
407 81 Lipová

Spojení:

Telefon: 412 391 322
Fax: 412 391 714
E-mail: ddlip@interdata.cz

Datová schránka:

nnsth8f

Bankovní spojení:

KB Rumburk
1031431/0100
ČSOB
133467114/0300

IČO

00412074
Náhodné obrázky img img
odkaz na naše facebookové stránky
 
Rubrika: 3. rodina

2. Mgr. Josef Varga (vychovatel, metodik primární prevence)

V Dětském domově v Lipové pracuji od prosince roku 2004.

Josef Varga, vychovatel na 3. rodiněV Dětském domově v Lipové pracuji od prosince roku 2004. Do konce srpna 2014 jsem byl na druhé skupině, ale vzhledem k tomu, že se v našem zařízení vytvořil cvičný byt, kde se plnoleté „děti" připravují kompletně do samostatného života, tak jsem poprvé změnil skupinu a nyní vychovávám děti ze 3. rodinné skupiny.

Během těchto let se několikrát změnily tvářičky, které vychovávám. Nyní jsou to Jarka, Eliška, Patrik, Alex, Daniel, Marcus a David.

Během práce v DD jsem si doplnil a nadále rozšiřuji potřebné vzdělání pro tuto krásnou profesi:

  • Instruktor lyžování - březen 2007
  • Doplňující pedagogické studium v programu CCV při UJEP rok zakončení 2007
  • Kurz speciální pedagogiky v programu CCV při UJEP rok zakončení 2008 - kvalifikovaný vychovatel pro výkon ústavní výchovy dle zákona 563/2004 § 16 odst. 2
  • Seminář pro hlavní vedoucí tábora při Asociaci TOM - květen 2009
  • Speciální pedagogika pro vychovatele při TUL získání titulu Bc. - červen 2011
  • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí + Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy při ČČK Děčín - květen 2012
  • Speciální pedagogika - specializace etopedie a psychopedie při TUL - titul Mgr. - květen 2014 - kvalifikovaný speciální pedagog dle zákona 563/2004 § 18
  • Studium specializovaných činností „Metodik prevence" DVPP při PPP Teplice - červen 2015 - kvalifikovaný dle zákona 563/2004 a vyhlášky 317/2005 § 9 odst. 1
  • Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení DVPP při PPP Teplice - prosinec 2016

Od srpna 2015 zastávám funkci Metodika primární prevence. Problematika rizikového chování a poruch chování mě vždy jako etopeda zajímala. Jsem rád, že mohu tuto činnost vykonávat a směrovat děti v riziku nebo s problémem či poruchou správnou cestou.

V rámci nadstandardních aktivit se věnuji vybíjené děvčat. Pod mým vedením byla naše děvčata úspěšná při míčových hrách pořádaných naším zařízením již 12x. Celkově zvítězila 14x. Dále se věnuji i jiným sportovním činnostem a dalšímu sebevzdělávání, které je nezbytné pro tuto krásnou ale i zároveň poměrně náročnou profesi.

Zhruba tak bych se představil.Aktuality

Nejvíce čtené články

 
 

Ochrana soukromí | XHTML| CSS