Název:

Dětský domov a
Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,

příspěvková organizace

Adresa a sídlo:

č. p. 417
407 81 Lipová

Spojení:

Telefon: 412 391 322
Fax: 412 391 714
E-mail: ddlip@interdata.cz

Datová schránka:

nnsth8f

Bankovní spojení:

KB Rumburk
1031431/0100
ČSOB
133467114/0300

IČO

00412074
Náhodné obrázky img img
odkaz na naše facebookové stránky
 
Rubrika: Aktuální články

Na 5. rodinné skupině máme prvňáčka a prvačku

Tento školní rok prožíváme tak trochu jinak. Přípravy do škol, nákup školních pomůcek, vybavování aktovek, to známe všichni, co máme děti. Nejdůležitějším mezníkem je, když nám dítko jde poprvé do školy či jde poprvé na střední školu. My letos prožíváme obojí. Vanesa, nejstarší na skupině, se dostala na školu, která je od našeho domova daleko, a tak bude v týdnu ubytována na internátě. Pro nás všechny je to změna, ale hlavně pro Vanesu, která poprvé bude mimo domov a sama. 31. srpna jsme jí celá skupina, doprovodila do nového neznámého města, kde bude Vanda navštěvovat od 1. září školu. Na domově mládeže nás pěkně přivítali a Vanesu ubytovali. Později jsme se zúčastnili informativní schůzky. S těžkým srdcem jsme se potom s Vanesou rozloučili, ale už se těšíme, až přijede v pátek domů, na víkend.

1. září bylo důležitým dnem i pro nejmladšího Gejzu. Gejza minulý rok navštěvoval ve Šluknově přípravnou třídu. Letos je z něho už prvňáček. Nemohl se dospat významného dne, kdy si nasadil aktovku, vzal si do ruky kornout plný sladkostí a s tetou Míšou vyrazil na cestu za novou paní učitelkou a budoucími spolužáky. Paní učitelka Radka se s dětmi přivítala, rozdala dárečky a seznámila děti i s paní ředitelkou a paní starostkou Šluknova. Ty dětem popřály mnoho úspěchů a pěkné známky. Na závěr nám rodičům, děti s paní učitelkou zazpívaly píseň, Skákal pes.

Přejeme Vanese i Gejzovi mnoho úspěchů ve vykročení do nové etapy jejich života.

                         Děti a tety se strýčkem z 5. rodinné skupiny.

 Nejvíce čtené články

 
 

Ochrana soukromí | XHTML| CSS