Název:

Dětský domov a
Školní jídelna,
Lipová u Šluknova 417,

příspěvková organizace

Adresa a sídlo:

č. p. 417
407 81 Lipová

Spojení:

Telefon: 412 391 322
Fax: 412 391 714
E-mail: ddlip@interdata.cz

Datová schránka:

nnsth8f

Bankovní spojení:

KB Rumburk
1031431/0100
ČSOB
133467114/0300

IČO

00412074
Náhodné obrázky img img
odkaz na naše facebookové stránky
 
Rubrika: Aktuální články

TISKOVÁ ZPRÁVA

KOSTEL SVATÝCH ŠIMONA A JUDY V LIPOVÉ 2019-2020

Kostel svatých Šimona a Judy v Lipové byl zrekonstruován a slavnostně otevřen 28. října 2015.

Obec Lipová získala dotaci na rekonstrukci kostela z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad. Název projektu „Stavební úpravy stávajícího kostela sv. Šimona a Judy“.

V rámci rekonstrukce se opravila fasáda, která získala nový nátěr, byl opraven krov a položena nová krytina na střechu, dále byla opravena věž, na kterou byla položena nová měděná krytina, část oken a dveří byla opravena a část vytvořena nově, na půdě kostela byla opravena podlaha a vznikl zde nový výstavní prostor. 

Kostel sv. Šimona a Judy je poslední dominanta obce. Kostel je nedílnou součástí života v obci a slouží pro náboženské i společenské účely. 

Partneři projektu a spřízněné organizace jsou: Římskokatolická farnost-děkanství Lipová, Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska, Oblastní charita Šluknov, Domov důchodců Lipová, Dětský domov Lipová, Klub důchodců Lipová, Základní a mateřská škola Lipová, Spolek Nixdorf. Tyto organizace s obcí spolupracují na vytvoření komunitního centra pro organizace, které se věnují lidem různého věku, z rozdílných poměrů, národností, zájmů a názorů a kteří zde můžou trávit společné chvíle. Aktivity jsou připravovány dle jejich požadavků a potřeb. Každá organizace má svůj podíl na realizování tohoto záměru.

Kostel je přístupný veřejnosti a probíhají zde komentované prohlídky. Kulturní akce, na kterých se podílejí naši partneři a přesné informace o jejich konání jsou k nalezení na plakátech, které zveřejňujeme na webových stránkách a facebooku. Mezi pravidelné akce patří Česká mše vánoční od J. J. Ryby, Velikonoční koncert a Vánoční setkání.

V nově opravených výstavních prostorech na půdě kostela je výstava o sakrálních památkách, dřevěné sochy s náboženskou tématikou a původní kříž z věže kostela. Výstavy obměňujeme, v současné době se připravuje nová výstava k historii obce a sakrálních památek v Lipové, včetně fotografií, exponátů a interaktivních prvků.

 Přehled konaných kulturních a společenských akcí

1. 1. 2019 Novoroční ekumenická česko-německá bohoslužba: poprvé se uskutečnila na Nový rok společná česko-německá ekumenická bohoslužba společně s přáteli z Wehrsdorfu, kteří připutovali po Staré kostelní stezce.

6. 1. 2019 Česká mše vánoční od J. J. Ryby „Hej Mistře!“: vystupoval zde Orchestr hudebníků Šluknovska, Vilémovský a Mikulášovický chrámový sbor, hudebníci ze Sebnitz a Neustadtu pod taktovkou pana Patrika Englera. Pohoštění připravily členky Spolku seniorů Lipová.

24. 5. 2019 Noc kostelů: účastnili jsme se již po čtvrté, vystoupily děti z Dětského domova Lipová a děti z hudební školy ve Šluknově, tematický koncert hudebníků pod vedením pana Patrika Englera, komentované prohlídky v lodi kostela, na věži kostela i u zvonu, promítání fotografií obnovených sakrálních památek. Občerstvení připravily členky Spolku seniorů Lipová, které zpestřily program také výtvarnými dílnami pro děti.

22. 6. 2019 Setkání rodáků: od roku 1989 se jednou do roka setkávají rodáci. Probíhá pravidelná procházka po obci, slavnostní mše svatá v kostele a posezení s obědem. Starosta nebo místostarosta informují o novinkách v obci. 

27. 10. 2019 Koncert k získání k titulu Vesnice roku 2019: koncert hudebníků Šluknovského výběžku pod vedením pana Patrika Englera. Pohoštění připravily členky Spolku seniorů Lipová.   

24. 12. 2019 Půlnoční setkání v kostele: sváteční setkání za poslechu koled a s teplým občerstvením

4. 1. 2020 Česká mše vánoční od J. J. Ryby „Hej Mistře!“, vystupoval zde Orchestr hudebníků Šluknovska, Vilémovský a Mikulášovický chrámový sbor, hudebníci ze Sebnitz a Neustadtu pod taktovkou pana Patrika Englera.

 Pravidelné mše probíhají vždy v sobotu.

 

 Aktuality

Nejvíce čtené články

 
 

Ochrana soukromí | XHTML| CSS