Dovedné ruce

Jednou za 14 dní vedeme nadstandardní aktivitu Dovedné ruce. Je to nová nadstandardní aktivita, kde vyrábíme spoustu věcí z různých materiálů, pleteme šály, háčkujeme, vyšíváme, malujeme na různé materiály, prostě ten den co nás napadne a na co máme chuť, tak to vyrobíme. Na tuto nadstandardní aktivitu chodí 7 děvčat. Nadstandardní aktivita nás všechny baví, protože se na něm dost věcí děvčata naučí a hlavně jsou zaměstnané. Výrobky pak rádi věnujeme našim sponzorům.