Základy práce na PC

Jelikož mne práce na PC provází nejen v mém profesním, ale i v soukromém životě, rozhodl jsem se nabyté informace předávat dále. Na to konto jsem se rozhodl v našem DD založit nadstandardní aktivitu PC - základy práce na PC. Dvouhodinový blok je rozdělen na teoretickou část, kdy čerpáme z dostupné literatury, informací z internetu a na část praktickou, kdy nabyté vědomosti uvádíme do praxe. V tomto roce jsem si vybral do nadstandardní aktivity samé „prcky". Začínáme samozřejmě od píky, bude to dlouhá cesta, ale doufáme, že budeme úspěšně procházet postupnými cíli, jež jsme si vytyčili. Je nasnadě, že děti nejvíce zajímá a baví část praktická, ale musím též podotknout, že jsou i snaživé a trpělivé v části teoretické. Pevně doufám, že osvojené znalosti, ale i získanou disciplínu, využijí ve vlastním životě.

Strejda Hofman