Hudebně dramatická

V našem Dětském domově je velice mnoho dětí, které jsou pohybově nadané. Již 4. rokem se zúčastňujeme projektu s Hankou Kynychovou a zájem dětí čím dál víc roste. Zpočátku se tohoto projektu zúčastnilo 5 dívek, dnes je počet již okolo 20 dětí. U nás na věku nezáleží a koho baví tancovat je vítán. Nadstandardní aktivita vznikla v období příprav na finálové vystoupení v projektu „Hejbejte se s Hankou Kynychovou", soutěž dětských domovů.

Stále se máme co učit a zdokonalovat se. Jedním z důležitých prvků je správná mimika, správná artikulace, zpěv (muzikál), divadelní prvky, trénování paměti v podobě scének, učíme se improvizaci na malém jevišti, správná orientace v prostoru.

V naší nadstandardní aktivitě se také budeme již během listopadu připravovat na vánoční besídku, role moderátorů, kde se děti učí doprovázet celým programem, dokázat zaujmout, je jedním z našich cílů. Také nás čeká další soutěž a to „Nejmilejší koncert", přípravy nás čekají hned na začátku roku 2013.