Naše výrobky

Děti ve spolupráci s pedagogy volného času a vychovateli vyrábí v rámci zájmových kroužků tyto výrobky:

V případě Vašeho zájmu o naše výrobky se obraťte na Radmilu Čermákovou, DiS. (tel.: 777 707 148).