Den otevřených dveří

Na 29. dubna jsme uspořádali v našem dětském domově „Den otevřených dveří“, jehož cílem bylo „Pojďme společně bořit předsudky o dětských domovech“.
Header image

Všem návštěvníkům byl v rámci prohlídek ukázán běžný život dětí v dětském domově, tudíž každý si mohl udělat úsudek o tom, zda jde skutečně o rodinné skupiny. Taktéž se někteří návštěvníci pochopitelně vyptávali, jak to chodí v dětském domově: „Co mladí dospělí, kteří odcházejí do samostatného života, zda jsou nějak materiálně vybaveni, nebo odcházejí bez ničeho?“ Odpověď byla vzhledem k tomu, že žijeme v 21. století, samozřejmě taková, že děti dostávají finanční, materiální podporu a dále je jim podaná pomocná ruka v nalezení ubytování a práce. Mnoho dětí rovněž udržuje i kontakt s tetami a strýčky právě po odchodu z DD.

Během návštěvy nás potěšilo, že se přišlo podívat právě několik bývalých dětí z našeho domova a to skutečně i pamětníci, rovněž bývalí zaměstnanci, pedagogové dětí, přátelé DD a samozřejmě velikou část návštěvníků tvořili právě návštěvníci, kteří chtěli vidět, jak to skutečně v dětských domovech chodí.

Moc všem děkujeme za návštěvu