Dětský domov pořídil pro účely záchrany života – Defibrilátor AED Lifepark CR2

Po dlouhé úvaze jsme se rozhodli pořídit do našeho zařízení Defibrilátor AED Lifepark CR2.
Defibrilátor jsme rovněž zaregistrovali v systému www.zachrankaapp.cz.
Header image

Používání přístroje není složité. Zaměstnancům bylo představeno instruktážní video a 24.06.2024 proběhne v našem zařízení ještě následné odborné školení zaměstnanců spojené s první pomocí v případě úrazů či náhlých jiných zdravotních komplikací.

Zmiňovaný defibrilátor, který je specifický tím, že ho lze automaticky použít jak u dětí, tak u dospělých osob je umístěn na noční služebně ve třetím patře.

Automatizovaný Externí Defibrilátor (AED) je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace.

AED je mikroprocesorem řízený přístroj, který mohou obsluhovat jak nevyškolení, tak trénovaní zachránci. Po zapnutí přístroje se zachránce okamžitě řídí hlasovou a obrazovou nápovědou.

V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu – komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus.