Loučení s létem 2021

Dne 30.8 2021 jsme se již jako každý rok loučili s létem. I když toto léto bylo deštivé, tak nám počasí přálo. Dopoledne začaly přípravy v areálu dětského domova.
Header image

Tento rok jsme udělali poprvé téma, a to „Mc Donald“, ale protože jsme v Lipové, tak jsme si název trochu přepsali na „Mc Lipová“. Teta Iva Valíková upekla krásné muffiny, udělala krásné vlaječky s naším logem a vyrobila krabičky na hamburgery, které se podávaly s hranolky. Teta Lucka udělala bílý dům, teta Radka namalovala na obrázky typické pro „Mc Donald“ a akce mohla začít. V 15:00 přijel animátor, který bavil naše děti různými soutěžemi, všichni si také mimo to mohli poskákat v nafukovacím hradu a to nejlepší nakonec. V 17:00 hodin přijeli hasiči ukázat techniku, se kterou se děti mohly seznámit. Všichni si mohli vyzkoušet sedět v hasičském autě, stříkat hadicí vodu a pěnu. Na závěr děti obdržely dárky jako například fotbalové míče, obruče, pomůcky na pohybové hry venku a pomůcky na plavání pro nejmenší neplavce. Přijeli nás navštívit i naši bývalí kolegové a děti, které jsme rády viděli. Tento den byl velice zdařilý a už budeme přemýšlet, v jakém duchu uděláme ten příští rok.

Děti a zaměstnanci