Národní finále fotbalového turnaje DD CUP

Ve středu 12. 6. 2024 jsme se vydali směr Praha na národní finále fotbalového turnaje DD CUP
Header image

Do finále se dostalo 12 týmů z dětských domovů a zápasy proběhly opět na krásném stadionu
Přátelství na Strahově. Celý den nám počasí přálo, spadlo jen pár kapek a jinak nám svítilo
sluníčko. Během dne o nás bylo po všech stránkách postaráno. A jako v minulých letech i letos
byl pro nás připraven doprovodný program PUMA, jež byla i partnerem a sponzorem turnaje a
zajišťoval pro nás krásné dárky. Letos se nám na turnaji moc nedařilo a skončili jsme bohužel na
předposledním místě. Ale nicméně jsme si krásně zahráli a celý den jsme si náramně užili. Těšíme
se moc na příští rok a doufejme, že se příště umístíme na lepším místě.
Vaši fotbalisti z DD Lipová a teta Kačka