Návštěva akce „OKNA DO SVĚTA“

V sobotu 8. 6. 2024 jsme vyrazily směr Praha, plni očekávání a nervozity, na promítání našich
filmů, jež jsme vytvořily na filmových workshopech, v rámci projektu“Okna do světa“.
Header image

Netušily
jsme však, co nás v Praze bude čekat a samozřejmě, někteří z nás se báli, že budou muset na podiu
hovořit do mikrofonu. Nakonec celá akce předčila naše očekávání a moc jsme si ten den užily. Naše
cesta v Praze začala metrem, a to se nám vždy moc líbí. Potom jsme dorazily do Městské knihovny
na Mariánském náměstí, kde se akce konala. Tam na nás čekaly zajímavé filmové workshopy, na
kterých jsme si mohly vyzkoušet filmovou animaci, práci maskérů a další, pro nás nové činnosti.
Také jsme obdržely poukaz na nejlepší zmrzlinu v Praze do cukrárny „Creme de la creme“ a
musíme uznat, že jsme si móóóc pošmákly. Před samotným promítáním našich filmů a filmů dětí z
ostatních dětských domovů jsme poobědvaly a občerstvily se různými lahůdkami, které byly pro
nás připravené.
Po obědě jsme se byly projít v centru města, a samozřejmě jsme toužily, se aspoň na chvíli mrknout
na Karlův most a nadýchat se místní atmosféry. Některé děti tam totiž nikdy v životě nebyly. Ale
bylo tam tolik lidí, že jsme se trošku bály, abychom se neztratily naší tetě. Avšak zvládly jsme to na
výbornou.
Samotné promítání bylo zajímavé, protože vidět naši tvorbu na velkém plátně bylo super. Potom
nastal okamžik, kterého jsme se tak moc obávaly a to nástup na podium. Nakonec to tak hrozné
nebylo a někteří z nás hovořily do mikrofonu úplně bez trémy a strachu. Za naši snahu jsme
obdržely z rukou pana režiséra a herce Milana Šteindlera a poradkyně naší první dámy paní Lilly
krásné věcné ceny a různé dobrůtky na zub. Po ukončení akce jsme se zpět k autu svezly metrem a
moc nás překvapilo, že nás tam lidé poznávali z upoutávky, jež běžela v televizi den předtím. Určitě
to bylo díky našim tričkům s logem akce, které jsme dostaly darem. Takže aspoň na chvíli jsme se
cítily jako filmové hvězdy.
Cestou zpět jsme si pouštěly naši oblíbenou muziku a zpívaly si z plných plic. Společně jsme
sdílely zážitky z celého dne a plánovaly další akce, které bychom si přály zažít.
Vaše děti a teta Kačka