Nejmilejší koncert 2023

Dne 03. 05. 2023 se konalo regionální kolo Nejmilejšího koncertu 2023. Pořadatelským dětským domovem byla Krásná Lípa. Celá přehlídka se konala v krásně zrekonstruovaném kině v Krásné Lípě.
Header image

Do soutěže se přihlásilo celkem třináct dětských domovů a že se bylo na co koukat. Děcka, napříč všemi dětskými domovy byla moc šikovná. Porota to neměla vůbec jednoduché ve výběru vítězných čísel. A že byla porota hvězdná. Naše první Popelka Eva Hrušková, zpěvačka Marcela Březinová, herečka a bývalá miss Jitka Kocurová, donátor Petr Barcal a za kraj Vladimír Slavík. Kategorií bylo několik, od tance, recitace, rytmizace, zpěvu, hry na hudební nástroj, až po divadelní formy aj.

Náš dětský domov měl v soutěži hned několik soutěžních čísel. Tři recitace vlastních básniček, zpěv, rytmizace a moderně upravenou pohádku „O perníkové chaloupce“. Všechny děti byly moc šikovné. A jak že jsme se to umístili?

Recitace: 1. místo – David – báseň „Příběh obyčejného kluka“

2. místo – Markéta – báseň „Mamince“

Divadlo: 1. místo – pohádka „O perníkové chaloupce moderně“

Tato tři vítězná místa se dostala do celostátní přehlídky, která se bude konat v Praze.

Celý den jsme si to náramně užili a tímto bychom chtěli především poděkovat Dětskému domovu Krásná Lípa, za super organizačně provedenou přehlídku regionálního kola Nejmilejšího koncertu.

Umělci z DD Lipová