Nejmilejší koncert 2024 (10. 04. 2024)

Dne 10. 04. 2024 se konalo regionální kolo Nejmilejšího koncertu 2024. Pořadatelským dětským domovem byla Česká Kamenice. Celým dnem provázel Marsell Bendig.
Header image

Do soutěže se přihlásilo celkem jedenáct dětských domovů a že se bylo na co koukat. Děcka, napříč všemi dětskými domovy byla moc šikovná. Porota to neměla vůbec jednoduchý ve výběru vítězných čísel. Kategorií bylo několik, od tance, recitace, rytmizace, zpěvu, hry na hudební nástroj, až po divadelní formy aj.

Náš dětský domov měl v soutěži hned několik soutěžních čísel. Jednu recitaci vlastní básničky, zpěv, taneční čísla a moderně upravenou pohádku „O Budulínkovi“. Všechny děti byly moc šikovný. A jak že jsme se to umístili v té velké konkurenci?

Recitace: 3. místo – David – báseň „Pro Tebe“

Divadlo: 1. místo – pohádka - „Zlobivá pohádka o Budulínkovi“

Celý den jsme si to náramně užili, obzvlášť, když na pódium nastoupil Honza Bendig a Lucie Bigárová a děti tím dostali do tanečního varu.

Tímto bychom chtěli především poděkovat Dětskému domovu Česká Kamenice, za super organizačně provedenou přehlídku regionálního kola Nejmilejšího koncertu.

Umělci z DD Lipová