Setkání zaměstnanců - turnaj v bowlingu

Dne 16. září 2021 proběhl po delší "covidové" odmlce ve Vilémově (Restaurace U bílého jaka) tradiční firemní večírek spojený s rautem a turnajem v bowlingu.

V úvodu akce ředitel, v rámci stručného proslovu, poděkoval zaměstnancům za nelehkou práci, kterou v dětském domově v náročném období absolvovali a popřál všem hodně pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Akce probíhala v pohodové a veselé atmosféře. 

pozn.: Před turnajem se dohodlo to, že družstvo, které prohraje, letos zajistí kompletní vánoční výzdobu společných prostor. Turnaj v bowlingu vyhrálo tentokrát družstvo pana ředitele, takže daná dohoda směřovala k tomu, že tradičně bude výzdobu zajišťovat kolegyně Švarcová a její družstvo. Nakonec jsme usoudili, že se budeme řídit Plánem práce - a letošní výzdobu zajistí kolegové, kteří dané mají v kompetenci.