Velké hodnocení „Skokan roku“

Školní rok 2022 – 2023 se nám blíží ke konci a my se těšíme na letní prázdniny. Předtím bylo ale nutné, abychom si celý rok zhodnotili, vyhodnotili ty NEJ a zvolili „Skokana roku“. Ten den připadl na 27.června 2023. Všichni jsme se slavnostně sešli v tělocvičně a netrpělivě čekali na vyjádření a návrhy našich vychovatelů a konečné rozhodnutí poroty.
Header image

A kdo že to byl v tomto roce vlastně navrhován? Za jednotlivé skupiny byly navrženy tyto děti: Zuzana, Marek Kr., Markus, Petr Pr., Gejza, Vanessa J., Vanesa H.

Ze všech navrhovaných dětí nakonec komise, která měla opravdu nelehký úkol vybrat toho NEJ, byly vybrané tyto děti:

3. místo – Vanessa J.

2. místo – Marek Kr.

1. místo – Petr Pr.

Co zde však musíme zmínit je jedna z navrhovaných dívek, kterou jsme nemohli řadit mezi Skokany, ale mile nás překvapila a tak jsme se rozhodli udělit zvláštní ocenění a to Vanese Hruškové. Gratulujeme

První tři děti, dva „Předskokani“ a jeden „Skokan“, a i dívka za zvláštní ocenění, obdržely šek, za který si mohou koupit to, co si přejí.

Dětem, které se umístily na vítězných místech, blahopřejeme a ostatním držíme palce – příště to určitě vyjde – chce to jen na sobě „zamakat“! Přejeme všem dětem krásné a zdařilé prázdniny a těšíme se opět na červen 2024, kdy proběhne další „Skokan roku“!

Děti a vychovatelé