Velké hodnocení „Skokan roku“

Školní rok 2023 – 2024 se nám blíží ke konci a my se těšíme na léto a hlavně prázdniny. Předtím bylo ale nutné, abychom si celý rok zhodnotili, vyhodnotili ty NEJ a zvolili „Skokana roku“. Ten den připadl na 27.června 2024. Všichni jsme se slavnostně sešli v tělocvičně a netrpělivě čekali na vyjádření a návrhy našich vychovatelů a konečné rozhodnutí poroty.
Header image

A kdo že to byl v tomto roce vlastně navrhován? Za jednotlivé skupiny byly navrženy tyto děti: Zuzana J., Vanesa M., Zamila Z., Eliška D., Hana Š., Miloslav Č., Magdaléna S., Marko K.

Již to, že byly tyto děti navržené, zaslouží velkou pochvalu a gratulaci!

Ze všech navrhovaných dětí nakonec komise, která měla opravdu nelehký úkol vybrat toho NEJ, byly vybrané tyto děti:

3. místo – Hana Š.

2. místo – Marko K.

1. místo – Miloslav Č.

První tři děti, dva „Předskokani“ a jeden „Skokan“, obdržely šek, za který si mohou koupit to, co si přejí.

Dětem, které se umístily na vítězných místech, blahopřejeme a ostatním držíme palce v dalším roce!

Přejeme všem dětem krásné a zdařilé prázdniny a těšíme se opět na dalšího „Skokana roku“!

Děti a vychovatelé