Základní proškolení první pomoci a seznámení s AED

Dne 24. 6. 2024 proběhlo proškolení pracovníků dětského domova v oblasti první pomoci a seznámení s AED (automatizovaným externím defibrilátorem).
Header image

Samotné proškolení proběhlo v režii organizace POMOC 4 ALL, konkrétně pana Bc. Plešingera, který zaměstnancům zopakoval a předvedl, jak se zachovat při akutní záchraně lidského života s neodkladnou resuscitací a rovněž předvedl funkčnost přístroje AED.

Velice děkujeme za toto velmi důležité zopakování a seznámení, jelikož lidský život a jeho záchrana je to nejdůležitější.

Zaměstnanci DD Lipová