Bc. Aleš Hofman

vychovatel

 

Jmenuji se Aleš Hofman, narodil jsem se 15. 11. 1971, ženatý, mám 2 děti, 12-iletou dceru Valérii Gabrielu a dvouletého syna Aleše.

Aleš HofmanDo našeho dětského domova jsem nastoupil v roce 2010 jako zastupující vychovatel. V současnosti vykonávám funkci kmenového vychovatele na 5. rodinné skupině, kde je umístěno 8 dětí, 6 děvčat a 2 chlapci, v různém věkovém složení, 5 - 18 let. Více o našich dětech na stránkách zde.

Studoval jsem SOU Textilní v Liberci, po absolvování v roce 1991 jsem nastoupil do n. p. Bytex Rumburk. V roce 1994 jsem "přestoupil" do státních služeb, konkrétně k celní správě, odkud jsem byl odejit v roce 2004, v rámci její restrukturalizace po vstupu ČR do Schengenského prostoru. Následovalo ne zrovna šťastné období mého působení jako OSVČ, kteréžto jsem ukončil k začátku roku 2010.

V rámci profesního vzdělávání jsem absolvoval studia při CCV UJEP Ústí nad Labem. Postupně jsem vystudoval Doplňující pedagogické studium a navazující Speciální pedagogiku. V roce 2019 jsem úspěšně zakončil bakalářské studium Sociální pedagogiky, taktéž na UJEP Ústí nad Labem.