PhDr. Mgr. Bc. Leoš Moravec, MSc.

ředitel DD Lipová

 

S Dětským domovem v Lipové u Šluknova jsem v přímém kontaktu již několik let. Zprvu coby syn vedoucí vychovatelky, který navštěvoval pracoviště své matky, a posléze jako externí pracovník (vychovatel a etoped). Tímto jsem měl možnost částečně proniknout do interního prostředí DD, lépe poznat pracovní problematiku tohoto zařízení, výchovné pracovníky společně s dětmi, včetně bývalého vedení dětského domova. Dne 1. ledna 2009 jsem byl Radou Ústeckého kraje jmenován do funkce ředitele Dětského domova a Školní jídelny, příspěvková organizace.

 Vzdělání:

 • 1999 - Podnikání v oboru obchodu a služeb - maturita /ekon. zaměření/ (SOŠ Šluknov)
 • 2003 - Doplňující pedag. studium pro vychovatele - CCV (PF UJEP Ústí n/L)
 • 2004 - Rozšiřující studium speciální pedagogiky - CCV (PF UJEP Ústí n/L)
 • 2007 - magisterský program zaměřený na speciální pedag. (PF UJEP Ústí n/L) - /Mgr./
 • 2008 - Školský management - (350h) - (PF UJEP Ústí n/L)
 • 2010 - Rigorózní řízení (PhDr.)
 • 2011 - Bakalářské studium Školský management (PF UJEP Ústí n/L)
 • 2016 - Specializace ve speciální pedagogice - (365h) - (Univerzita Karlova v Praze)
 • 2018 - Management (VP Institut Praha) - /MSc./

Zaměstnání:

 • 1999 - 2000 - základní vojenská služba
 • 2000 - 2001 - Výchovný ústav pro děti a mládež v Jiříkově (vychovatel, učitel)
 • 2001 - 2008 - učitel na Speciální základní škole ve Varnsdorfu
 • 2000 - 2008 - externí spolupráce s Dětským domovem v Lipové u Šluknova - /vychovatel/
 • 2007 - 2008 - přednášky pedag. volného času na SŠ /Kurz asistentů speciálního pedag./
 • 2008 - 2008 - externí spolupráce s DD - funkce etopeda /řešení poruch chování/
 • 2008 - současnost - externí spolupráce s PF UJEP v Ústí n/L
 • 2009 - současnost - ředitel Dětského domova v Lipové u Šluknova