PhDr. Mgr. Josef Varga, Ed.D., MBA

vychovatel, metodik primární prevence

 

V Dětském domově v Lipové pracuji od prosince roku 2004. Do konce srpna 2014 jsem byl na druhé skupině, ale vzhledem k tomu, že se v našem zařízení vytvořil cvičný byt, kde se plnoleté „děti" připravují kompletně do samostatného života, tak jsem poprvé změnil skupinu a nyní vychovávám děti ze 3. rodinné skupiny.

Během těchto let se několikrát změnily tvářičky, které vychovávám. Nyní jsou to Ema, Eliška, Kristýnka, Marcus, Fanda, Andrej, Milan.

Od srpna 2015 zastávám funkci Metodika primární prevence. Problematika rizikového chování a poruch chování mě vždy jako etopeda zajímala. Jsem rád, že mohu tuto činnost vykonávat a směrovat děti v riziku nebo s problémem či poruchou správnou cestou.

V rámci nadstandardních aktivit se věnuji vybíjené děvčat. Pod mým vedením byla naše děvčata úspěšná při míčových hrách pořádaných naším zařízením již 12x. Celkově zvítězila 14x. Dále se věnuji i jiným sportovním činnostem a dalšímu sebevzdělávání, které je nezbytné pro tuto krásnou ale i zároveň poměrně náročnou profesi. Taktéž se věnuji narušené komunikační schopnosti u dětí.

Vzdělání:

 • Manažer vzdělávání - při VŠZ a SP sv. Alžběty Bratislava a Cosmopolitan Institute of Education - titul Ed.D. - listopad 2023
 • Sociální práce – při VŠZ a SP sv. Alžběty Bratislava – titul PhDr. - prosinec 2021
 • MBA v pomáhajících profesích při IVPP s.r.o. Liberec – profesní titul MBA – červen 2021
 • Speciální pedagogika – specializace etopedie a psychopedie při TUL – titul Mgr. - květen 2014 - kvalifikovaný speciální pedagog dle zákona 563/2004 § 18
 • Speciální pedagogika pro vychovatele při TUL získání titulu Bc. - červen 2011
 • Střední odborná škola Šluknov – Podnikání v oboru obchodu a služeb – Maturitní zkouška - 1999

Další kvalifikace:

 • Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení DVPP při PPP Teplice – prosinec 2016
 • Studium specializovaných činností „Metodik prevence" DVPP při PPP Teplice – červen 2015 - kvalifikovaný dle zákona 563/2004 a vyhlášky 317/2005 § 9 odst. 1
 • Kurz speciální pedagogiky v programu CCV při UJEP rok zakončení 2008 - kvalifikovaný vychovatel pro výkon ústavní výchovy dle zákona 563/2004 § 16 odst.
 • Doplňující pedagogické studium v programu CCV při UJEP rok zakončení 2007

Další kurzy:

 • Trenérská licence C FAČR – březen 2019
 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí + Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy při ČČK Děčín – květen 2012
 • Seminář pro hlavní vedoucí tábora při Asociaci TOM – květen 2009
 • Instruktor lyžování – březen 2007