Veronika Marini, DiS.

zastupující vychovatel

Dobrý den, jmenuji se Veronika Marini a narodila jsem se ve Varnsdorfu. Již jako dítě jsem se chtěla stát učitelkou v mateřské školce, ale rodiče rozhodli jinak. Po devítileté základní škole jsem nastoupila na SOŠ Hotelnictví v Liberci. Po střední škole jsem se věnovala celní deklaraci a logistice v dopravě. Poté co jsem se provdala a měla dvě děti, začala jsem se více realizovat ve svém snu. Nejprve jsem si dokončila kurz Asistenta pedagoga, Sociálních služeb, Vychovatelství,  v posledních letech jsem dostudovala Sociální práci a i na dále se snažím studovat a rozvíjet.

Covidová doba mě zanesla do dětského domova, kde jsem nastoupila na výpomoc za nemoc. Z výpomoci se však brzy stala každodenní náplň práce a děti mi přilnuly k srdci. Práce vychovatele je různorodá, kreativní a naplňující.  Nadále mi je ctí působit v dětském domově a jako zastupující vychovatelka a poznat všechny děti.

Teta Veronika