PhDr. Mgr. Josef Varga, MBA (vychovatel, metodik primární prevence)

 

V Dětském domově v Lipové pracuji od prosince roku 2004. Do konce srpna 2014 jsem byl na druhé skupině, ale vzhledem k tomu, že se v našem zařízení vytvořil cvičný byt, kde se plnoleté „děti" připravují kompletně do samostatného života, tak jsem poprvé změnil skupinu a nyní vychovávám děti ze 3. rodinné skupiny.

Během těchto let se několikrát změnily tvářičky, které vychovávám. Nyní jsou to Ema, Eliška, Kristýnka, Marcus, Fanda, Andrej, Milan a David.

Od srpna 2015 zastávám funkci Metodika primární prevence. Problematika rizikového chování a poruch chování mě vždy jako etopeda zajímala. Jsem rád, že mohu tuto činnost vykonávat a směrovat děti v riziku nebo s problémem či poruchou správnou cestou.

V rámci nadstandardních aktivit se věnuji vybíjené děvčat. Pod mým vedením byla naše děvčata úspěšná při míčových hrách pořádaných naším zařízením již 12x. Celkově zvítězila 14x. Dále se věnuji i jiným sportovním činnostem a dalšímu sebevzdělávání, které je nezbytné pro tuto krásnou ale i zároveň poměrně náročnou profesi. Taktéž se věnuji narušené komunikační schopnosti u dětí.

Vzdělání:

 • Sociální práce – při VŠZ a SP sv. Alžběty Bratislava – titul PhDr. - prosinec 2021
 • MBA v pomáhajících profesích při IVPP s.r.o. Liberec – profesní titul MBA – červen 2021
 • Speciální pedagogika – specializace etopedie a psychopedie při TUL – titul Mgr. - květen 2014 - kvalifikovaný speciální pedagog dle zákona 563/2004 § 18
 • Speciální pedagogika pro vychovatele při TUL získání titulu Bc. - červen 2011
 • Střední odborná škola Šluknov – Podnikání v oboru obchodu a služeb – Maturitní zkouška - 1999

Další kvalifikace:

 • Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení DVPP při PPP Teplice – prosinec 2016
 • Studium specializovaných činností „Metodik prevence" DVPP při PPP Teplice – červen 2015 - kvalifikovaný dle zákona 563/2004 a vyhlášky 317/2005 § 9 odst. 1
 • Kurz speciální pedagogiky v programu CCV při UJEP rok zakončení 2008 - kvalifikovaný vychovatel pro výkon ústavní výchovy dle zákona 563/2004 § 16 odst.
 • Doplňující pedagogické studium v programu CCV při UJEP rok zakončení 2007

Další kurzy:

 • Trenérská licence C FAČR – březen 2019
 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí + Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy při ČČK Děčín – květen 2012
 • Seminář pro hlavní vedoucí tábora při Asociaci TOM – květen 2009
 • Instruktor lyžování – březen 2007