Kateřina Volfová (vychovatel)

 

Ráda bych se Vám touto cestou částečně představila. Jmenuji se Kateřina Volfová. V dětském domově jsem zaměstnaná jako denní vychovatelka od října 2004.

Ráda bych se Vám touto cestou částečně představila. Jmenuji se Kateřina Volfová. V dětském domově jsem zaměstnaná jako denní vychovatelka od října 2004. Od začátku  působím na čtvrté skupině, kde jsem měla možnost sledovat již hodně dětí, které náš dětský domov již opustily. Důvodem byla plnoletost nebo odchod do výchovných ústavů. Skupina byla dříve nazývána „hraniční“. Byli zde převážně chlapci od patnácti let, kteří měli vývojové poruchy chování, etopedicky narušení.
Tato práce obnáší spoustu času, zabere hodně soukromí, ale vždy mě dokáže obdarovat a to tím, když se vám práce povede, děti se tzv. uklidní, komunikují a největší odměnou je pro mě vždy nějaký ten dobrý výsledek ze strany dětí.
Sama jsem vyrůstala v rodině, kde jsem měla nevlastního otce, který pocházel z dětského domova a tak pro mě, jako dítě nebyl problém „vydupat“ si sourozence v dětském domově. Protože pocházím z Lipové, tak se shodou okolností jednalo o tříletého romského chlapce zde z Dětského domova v Lipové. Rodiče měli opravdu náročnou práci a já po tragické smrti mé matky tuto práci převzala a bratra, který byl o pět let mladší, dovychovala. Můžu nyní tvrdit, že dobrým působením se romské děti dokáží socializovat. Tato práce mě zaujala a baví mě. Lidé, kteří znali mou maminku a zjistí, kde pracuji, mi říkají: „Maminka by měla radost“.